alpha!b b b i n g o

makyo's play of Tea Bingo!

Makyo's tea cupboard

b b b i n g o Tea Bingo! (2) by makyo Free EnglishBreakfast(black) Earl Grey(black -flavored) Matcha (green) Hojicha (green) Masala chai(black -flavored) Yellow tea Lapsangsouchong(black) Keemun (black) Darjeeling(black) Bai mudan(white) Dian hong(black) Bai hao yinzhen (white) Tea tea teatea tea teatea tea teatea tea teatea tea teatea tea Bancha (green) Maocha (loosepu'er) Assam (black) Dian cong(oolong) Sheng (rawpu'er) Gyokuro (green) ...herbal.I guess. Shu (ripepu'er) Genmaicha(green) Da hong pao(oolong) Tie guan yin(oolong) Sencha (green) Free

Short link